Abhyasa?

Tatra sthitau yatnah abhyasa (yoga sutra 1.13)
“Abhyâsa is de niet-aflatende inzet om te proberen stevig gevestigd te zijn in het beheersen van de wervelingen van de geest”

Abhyâsa is een sanskriet term en betekent een  voortdurend en telkens opnieuw cultiveren van een levensstijl in gedachte, woord en daad die je dichter bij je ware zelf brengt.

Je benadert je ware zelf – sommigen noemen dit je “goddelijke zelf” – naarmate je meer “zuiver” (sattva) wordt.

Maar in het dagelijkse leven hebben we de neiging impulsief te reageren op wat op ons afkomt: ofwel eerder gelaten, passief, afkeurend (tamas), ofwel eerder vol vuur, dominant, overheersend, strijdend (rajas).  Met beide neigingen doen we dikwijls meer slecht dan goed.

Sattvisch word je door te observeren zonder oordeel (mindful), wat we denken, zeggen en doen en kiezen vanuit je intentie wat in de gegeven omstandigheden het juiste is, wat het minst kwaad berokkent en het meest goed doet.  En dit zonder ons te laten leiden door onze spontane impulsen en neigingen.  Deze spontane patronen moeten we daarom eerst leren herkennen, opnieuw zonder oordeel, en dan loslaten.

Abhyâsa is telkens opnieuw proberen sattvisch te zijn, op ieder moment, zonder opgeven om zo langzaam te kunnen groeien.  Ook zonder ons vast te klampen aan een verwacht resultaat (vairâgya).  Doe juist en zie niet om.

Door de yoga of meditatie praktijk leren we te luisteren naar ons lichaam, wordt onze geest rustiger. Hierdoor kunnen we in het dagelijkse leven, in alle omstandigheden, zij het “goed”of “slecht”, mindful het “juiste” denken, zeggen en doen.
Zo kunnen we dicht bij ons diepe zelf komen en blijven, zonder afgeleid te worden door verlangens naar wat we nog willen hebben of niet meer hebben, en afkeer van wat we niet willen hebben.  Want het zijn die verlangens en afkeer die ons ongelukkig maken.

Mijn praktijk  heb ik Abhyâsa genoemd, omdat ik in de activiteiten die ik aanbied, je wil helpen in jouw niet aflatende zoektocht naar rust, je diepe zelf en jouw weg van geluk.  Dit aan de hand van yoga, mindfulness en coaching.

Neem een gratis proefles yoga of meditatie bij Abhyasa!
Ja, ik wil eens proberen