Van ‘altijd meer’ naar ‘altijd beter’

altijd meer

Polarisatie in de politiek, te hoge druk op het werk, tegenstrijdige berichten over wat goed voor je is, onzekerheid door de klimaatproblematiek en de steeds nijpender besparingen, impliciete normen opgelegd door de maatschappij om te voldoen, … 
Kan je nog wel jezelf zijn?

Geen wonder dat we in deze context ons moe en leeg voelen, dat we gestresseerd als een kieken zonder kop rondlopen, dat we niet weten waaraan of waaruit, dat we allerlei lichamelijke kwaaltjes opmerken, dat we ziek worden of etiketten zoals HSP, CVS, depressief, burn-out, etc. opgeplakt krijgen.

In het Knack artikel “Van werkstress tot burn-out: we zijn allemaal het slachtoffer van een winstziek virus” wijst een huisarts naar de verantwoordelijkheid van de overheid en de werkgevers in de ‘altijd-meer’ cultuur.

Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe reflecteren in het Humo artikel “Het normale leven is waanzin geworden, maar we merken het niet eens” op de versnelling van de maatschappij.  Draaien wij zot of draait de maatschappij zot?

In “We zijn verleerd naar ons lichaam te luisteren” heeft Paul Verhaeghe het over de verschuiving van wat ons goed voelen bepaalt.  Ook hij wijst op de voortdurende competitie, zelfs in onze persoonlijkheid en welgevoelen, wat de vervreemding van onszelf in de hand werkt.

Ik ben er van overtuigd dat we voor een maatschappelijke revolutie staan.  Enerzijds houden we nog vast aan wat we gewoon waren terwijl we merken dat dit niet houdbaar meer is.  Anderzijds groeit het besef dat het anders zal moeten om het leefbaar te houden.
Met zijn allen zullen we moeten evolueren naar een cultuur van ‘altijd meer’ naar een cultuur van ‘altijd beter’.  Op een bepaald moment zal het omslaan en zullen we een aantal “zekerheden” moeten lossen om andere “mogelijkheden” die beter voor ons zijn te omarmen.

Wat kan je ondertussen doen om in deze gekke wereld voor jezelf te zorgen, vanuit jezelf te leven, kortom meer jezelf te zijn?

Luister naar je lichaam

Een eerste stap is luisteren naar je lichaam.  Lichaam en geest zijn verbonden en beïnvloeden mekaar wederzijds.  De mind-body-unit van UZ Leuven is een positief teken dat wat in de oosterse filosofieën en gezondheidsleer al duizenden jaren geweten is, nu eindelijk ook in het westen erkend wordt.

Je lichaam geeft je signalen hoe jij je voelt, waar je mentaal en emotioneel mee belast wordt.  Leer naar je lichaam te luisteren en daarnaartoe te handelen.  Erken je grenzen die je lichaam je aangeeft.  Lichaamsbewustzijn is heel belangrijk in de yoga bij Abhyasa: observeer wat je voelt in je lichaam en blijf binnen je grenzen
Pas dit ook toe in het dagelijkse leven.  Abhyasa biedt onder meer starten met yoga, zachte yoga, mindful yoga en yoga bij kanker.

Wat krijg je allemaal binnen?

Een tweede stap is keuzen maken om gezond te leven.  Voeding is veel meer dan brandstof voor je lichaam.  Het bepaalt ook je hormonale balans, je energiebalans, je emotionele balans en zoveel meer.  Maar we slikken ook veel andere zaken: beelden in overvloed, geluiden langs alle kanten, informatie langs alle denkbare kanalen, vervuiling langs alle poriën, impulsen die ons triggeren, …  Ook hier is een zekere hygiëne vereist om jezelf gezond te houden. 
Je kan je biologische intelligentie (je lichaam dat aangeeft wat het nodig heeft) opnieuw activeren door te rade te gaan bij voedingsconsulenten zoals Katrien Cocquyt of Veerle Nicolaes
Gezonde voeding vind je in biowinkels of bij CSA’s zoals ‘t Legumenhofke.

Omgaan met heftige gedachten, emoties en pijn

Hoe intussen omgaan met alles wat je overkomt en waar je heftige emoties en gedachten bij ervaart?  Hoe omgaan met fysieke pijn en de emoties die daarmee samen gaan?  Hoe temidden alle drukte toch genieten en momenten van geluk ervaren?  Hoe vermijden dat je impulsief reageert op alles en het dikwijls erger maakt?  Hoe bewuster leven in plaats van geleefd te worden?  Een mindfulness training leert je vaardigheden die je in het dagelijks leven kan toepassen.  Je komt dichter bij jezelf en leert vanuit je waarden je koers te zetten op je pad van geluk. 
Als je wil kan je dit verdiepen en je innerlijke wijsheid ontwikkelen door meditatie.

Omgaan met stress

Als de boog altijd gespannen staat zal die knappen.  Stress helpt je vooruit, doet je bepaalde zaken realiseren en helpt je in moeilijke situaties.  Maar het is van belang dat je inspanning afwisselt met ontspanning.  Je kan niet voor anderen zorgen als je niet eerst voor jezelf zorgt.
En wat als je meegesleurd wordt door stress, als je overspannen bent of in burn-out geraakt? 
Met individuele stress of burn-out coaching word je begeleid in het in balans brengen van energievreters, energiegevers en rustgevers.  Daar leer je ook vaardigheden ontwikkelen om beter met bepaalde situaties om te gaan.  We gaan ook samen op zoek naar je waarden en competenties als kompas om waar nodig je werkomstandigheden aan te passen of een functie te vinden die bij je past.

Organisaties en bedrijven die voor altijd beter gaan

Meer en meer organisaties en bedrijven beginnen te beseffen dat “altijd meer” zijn grenzen bereikt heeft en maken de transitie naar “altijd beter”.  Het is bewezen dat gemotiveerde werknemers die een mate van autonomie hebben en waardering ervaren veel opbrengen.  Niet alleen vermijd je de kosten van ziekteverlet en het dynamo-effect van overbelaste teams door uitval van collega’s.  De kwaliteit van het werk zal stijgen, de creativiteit naar oplossingen voor problemen komt naar boven en er komen initiatieven voor innovatie.  Bij Abhyasa kan je ook terecht voor workshops rond stressbeheersing en voor individuele coaching van werknemers die met overmatige stress of burnout kampen.

Naar een betere maatschappij

Vanuit individuele bewustwording ontstaan van onderuit initiatieven om deze wereld beter te maken.  Ook bepaalde organisaties en bedrijven steunen en nemen hoe langer hoe meer initiatieven voor duurzame kwaliteit van het leven.  De maatschappij zijn wij allemaal.  Van daaruit geloof ik dat er verandering komt, duurzame verandering die ook uitgedragen zal worden door wie verantwoordelijkheid draagt in deze maatschappij.