Zuiveren en inzicht

Dit is de derde blogpost in de reeks over de chakra’s.  De eerste blogpost ging over “veiligheid en plezier“, de eerste twee chakra’s: de muladhara en de svadhisthana chakra.  De tweede blogpost ging over “eigenheid en verbondenheid“, de manipura en de anahata chakra.

Met de anahata chakra (de hart chakra) stellen we ons hart open.  Zo kunnen we onder meer de emoties toelaten.  Je kan immers niet loslaten wat je niet eerst hebt toegelaten.

Met dat loslaten van emoties kan de volgende chakra, de vishuddha of keelchakra ons helpen.  Vi betekent ‘zeer’ en shuddha ‘zuiver’.  Met de keelchakra kunnen we emoties zuiveren, door er expressie aan te geven.

Dit kan op meerdere manieren.

Je kan je gevoelens delen, bijvoorbeeld met je partner: uitspreken hoe je je voelt.  Dit leidt niet alleen tot meer begrip (je partner leert je beter kennen), het gaat ook misverstanden tegen (want interpreteren hoe iemand zich voelt vanuit lichaamstaal is heel moeilijk).   Het delen van emoties verzacht ook de emotie, brengt meer klaarheid en inzicht en laat toe de emotie los te laten.   Het laat als het ware toe de modder in het troebele water te laten zakken zodat je helder ziet.
Het delen van gevoelens met iemand is bijzonder heilzaam als je de spontane impuls hebt om te vluchten en je af te zonderen als reactie op iets dat je raakt.

Andere manieren om je gevoelens te uiten zijn: uitschrijven in een dialoogbrief aan je partner of dagboek alsof je anders je emoties mondeling zou delen, journalen (letterlijk van je afschrijven door je pen op papier te zetten en het maar te laten stromen en daarna vernietigen want doorgaans niet voor ‘publicatie vatbaar’), tekenen of schilderen (in het bijzonder het intuïtief schilderen) of in een andere kunstvorm.  De keelchakra staat ook voor expressie van creativiteit van de kunstenaar.

De keelchakra is heel nauw verbonden met de stem.  Zingen is een heel heilzame manier om jezelf te zuiveren.  Je hoeft geen goede zanger te zijn: het werken met klanken op zich werkt heel zuiverend, of je de klanken nu zelf produceert of bijvoorbeeld via klankschalen ontvangt.
Qua endocriene klieren is de keelchakra verbonden met de schildklier.

Het element dat met de keelchakra samengaat is trouwens ‘akasha’, doorgaans vertaald als ‘ether’; een betere vertaling is ‘ruimte’.   Doorgaans wordt akasha als het vijfde element beschouwd, maar eigenlijk is akasha het eerste element: de ruimte waaruit de andere elementen aarde, lucht, water en vuur kunnen ontstaan.  Akasha is de ruimte die mogelijkheden schept.
Ruimte hangt samen met stilte: de ruimte waar klanken kunnen ontstaan.  Stilte ervaren is trouwens niet het ontbreken van geluid maar het ontbreken van reactie op geluid.  Stilte ervaren is zich openstellen voor de klanken die zich aandienen zonder ze te interpreteren of benoemen maar zuiver als geluid binnen laten komen.
Eén van de basis mantra’s, de AUM, zou trouwens het geluid zijn van de big bang (zie ook https://shiangyingdotcom.wordpress.com/2013/08/25/om-or-aum/, http://www.dharmalounge.net/big-bang-the-cosmic-om en over de AUM http://www.swamij.com/om.htm ).

De ajna chakra of wenkbrauwchakra (het derde oog) kan samengaan met expressie.  Het derde oog staat voor verbeeldingskracht en visualisatievermogen.

Fysisch gaat de ajna chakra samen met de twee bovenste nekwervels: de atlas en de draaier.  Qua endocriene klieren is de ajna chakra verbonden met de epifyse (onder meer dag/nachtritme) en de hypofyse (het controlecentrum van de hormoonwerking).

Op spiritueel vlak kan de ajna chakra zich openen eens het hart geopend is en je gezuiverd bent.  Dan kom je tot inzichten vanuit het ajna chakra.  Zo krijg je uiteindelijk ook inzicht in je levensdoel.
Inzicht vertrekt vanuit niet-weten.  Dat lijkt contradictorisch maar is het niet: nieuw inzicht is pas mogelijk als je ruimte maakt door je huidige weten los te laten.  Je weten (of wat je denkt te weten) schept immers een kader waarbinnen je denkt.  Dit denkkader dien je los te laten om nieuwe inzichten mogelijk te maken.   Net zoals je een kamer leegmaakt om die nieuw te kunnen inrichten.

Bij het ajna chakra komen de ida (het vrouwelijke element, voelen, links) en de pingala (het mannelijke element, denken, rechts) nadi die in de wortelchakra ontstaan, weer samen.  Het zal dan ook niet verrassen dat zowel de wortelchakra als de ajna chakra verbonden zijn met een reflexpunt, namelijk in de bal van de voet.

Bij een geopende ajna chakra zijn de tegenstellingen van de wereld overstegen: er is geen links/rechts, goed/fout, warm/koud etc. meer.  Je bent losgekomen van verlangen en afkeer.  Je zien overstijgt de wereldse tegenstellingen, je ontwikkelt onderscheidingsvermogen zodat je inzicht kan krijgen in de orde van het universum, je komt in contact met het goddelijke bewustzijn, wat zich uit in het openen van de sushumna nadi, het stromen van de kundalini en het openen van de sahasrara chakra, de kroon- of kruinchakra.

Hieronder enkele yoga en meditatie oefeningen die kunnen helpen om de keelchakra en het derde oog te openen.

Om toegang te krijgen tot de uitgeschreven oefeningen, meld je aan bij de gratis nieuwsbrief van Abhyasa.  Daarmee ontvang je regelmatig een nieuwsbrief telkens een nieuwe post verschijnt, krijg je toegang tot yoga- en meditatieoefeningen en blijf je geïnformeerd over het aanbod van Abhyasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *